Trang chủ / Tin tức / Bảo trì vòng bi công nghiệp

Bảo trì vòng bi công nghiệp

14/03/2023 04:00:23

Trong tổ chức từ người quản lý cao nhất đến công nhân đang làm việc tại nhà máy đều phải biết chính sách bảo trì vòng bi công nghiệp.

 

Có thể lựa chọn giải pháp bảo trì vòng bi công nghiệp bằng cách sau đây:

 

 

 

 

 

1, Có thể áp dụng giám sát tình trạng thiết bị trong quá trình vận hành không ?

=> Đôi khi giám sát tình trạng không thể thực hiện được trong quá trình vận hành.

 

2, Có thể thiết kế lại để tránh hư hỏng hay không?

=> Có, nếu không thể thiết kế lại thì bước tiếp theo trong chiến lược bảo trì là phải cố gắng kéo dài tuổi thọ của chi tiết thiết bị.

 

3,  Có thể kéo dài tuổi thọ của chi tiết hay không ?

=> Nếu không thể kéo dài tuổi thọ của chi tiết là phải cố gắng áp dụng giám sát tình trạng thiết bị trong suốt thời gian vận hành đẻ sớm tìm ra những sai sót trong thời kỳ phát triển hư hỏng và có thể loại kế hoạch sửa chữa để giảm hậu quả hư hỏng.

 

4, Có thể áp dụng dự phòng được không ?

=> Nếu không có giải pháp bảo trì vòng bi công nghiệp nào nêu trên được áp dụng thì giải pháp dự phòng phải được xem xét trước khi quyết định đi đến giải pháp bảo trì khi đã bị ngừng máy. Giải pháp này phải xem xét cẩn thận về mặt kinh tế.

 

5, Có thể giám sát tình trạng thiết bị trong khi ngừng máy có kế hoạch không ?

=> Nếu không thể áp dụng giám sát tình trạng thiết bị do không có hư hỏng nào phát triển thì phải nghĩ đến thay thế định kỳ

 

6, Có thể áp dụng thay thế định kỳ  được không ?

=> Nếu khó xác định được khoảng thời gian giữa những lần hư hỏng xảy ra thì hư hỏng là ngẫu nhiên và phải nghĩ tiếp đến giải pháp dự phòng.

 

7, Vận hành đến khi hư hỏng ?

=> Chỉ cho phép sử dụng giải pháp bảo trì này khi các giải pháp bảo trì khác không thể áp dụng được. Ví dụ hư hỏng mang tính ngẫu nhiên và không có thời gian phát triển hư hỏng. Giải pháp bảo trì này là kinh tế nhất do giá thiết bị thấp và không tác động đến tổn thất sản xuất.

BÀI VIẾT KHÁC