Dịch vụ sửa chữa

Sửa chữa bơm chuyển dầu
Sửa chữa bơm chuyển dầu
Bảo dưỡng, thay vòng bi, cân bằng trục bơm chuyển dầu.
Sửa chữa bơm cho nhà máy
Sửa chữa bơm cho nhà máy
Bảo dưỡng, thay bạc đạn, cân bằng lại trục cho bơm li tâm
Sửa chữa tay biên máy tàu thủy
Sửa chữa tay biên máy tàu thủy
Sửa chữa tay biên máy tàu thủy
Sửa chữa bảo dưỡng trục cơ tàu thủy
Sửa chữa bảo dưỡng trục cơ tàu thủy
Sửa chữa bảo dưỡng trục cơ máy tàu thủy
Sửa chữa tàu thủy
Sửa chữa tàu thủy
Sửa chữa tàu thủy
Sửa chữa máy chính tàu thủy
Sửa chữa máy chính tàu thủy
Sửa chữa máy chính tàu thủy