Trang chủ / Tin tức / Hướng dẫn chọn khe hở trong của ổ bi

Hướng dẫn chọn khe hở trong của ổ bi

14/03/2023 04:00:23

Khe hở hướng kính của ổ bi đỡ

Ổ bi đỡ tiêu chuẩn của SKF được sản xuất với khe hở hướng kính tiêu chuẩn. Hầu hết các loại ổ bi này cũng có khe hở C3. Một vài loại còn có thể có khe hở lớn hơn tương ứng C4 hoặc nhỏ hơn tương dương C2.
Thêm vào đó, ổ bi đỡ còn có loại có miền dung sai của khe hở được thu nhỏ hoặc dịch chuyển. Những khe hở đặc biệt này có thể là một phần nhỏ của khe hở tiêu chuẩn hoặc kết hợp một phần với cấp khe hở kế tiếp.

BÀI VIẾT KHÁC