Sản phẩm

Bơm nước, bơm nhớt NT855, NTC250
Bơm nước, bơm nhớt NT855, NTC250
Bơm nước, bơm nhớt NT855, NTC250
Piston NTC 290
Piston NTC 290
Piston NTC 290
Sơ my NTC 290, NT855, N14
Sơ my NTC 290, NT855, N14
Sơ my NTC 290, NT855, N14
Bạc trục NT855, N14, NTC290
Bạc trục NT855, N14, NTC290
Bạc trục NT855, N14, NTC290
Bộ ron dưới NTC290, NT855,N14..
Bộ ron dưới NTC290, NT855,N14
Bộ ron dưới NTC290, NT855,N14
Bộ ron trên NTC290, N14, NT855
Bộ ron trên NTC290, N14, NT855
Bộ ron trên NTC290, N14, NT855
Xéc măng NTC290, N14, NT855
Xéc măng NTC290, N14, NT855
Xéc măng NTC290, N14, NT855
Máy lọc dầu SJ30F
Máy lọc dầu SJ30F
Máy lọc dầu SJ30F
Sửa chữa bơm chuyển dầu
Sửa chữa bơm chuyển dầu
Bảo dưỡng, thay vòng bi, cân bằng trục bơm chuyển dầu.
Sửa chữa bơm cho nhà máy
Sửa chữa bơm cho nhà máy
Bảo dưỡng, thay bạc đạn, cân bằng lại trục cho bơm li tâm
Sửa chữa tay biên máy tàu thủy
Sửa chữa tay biên máy tàu thủy
Sửa chữa tay biên máy tàu thủy
Sửa chữa bảo dưỡng trục cơ tàu thủy
Sửa chữa bảo dưỡng trục cơ tàu thủy
Sửa chữa bảo dưỡng trục cơ máy tàu thủy
Sửa chữa tàu thủy
Sửa chữa tàu thủy
Sửa chữa tàu thủy
Sửa chữa máy chính tàu thủy
Sửa chữa máy chính tàu thủy
Sửa chữa máy chính tàu thủy
Vòng bi 6204-2z
Vòng bi 6204-2z
Vòng bi 6204-2z
Bạc biên KTA19 Cummins
Bạc biên KTA19 Cummins
Bạc biên KTA19 Cummins
Vòng bi 6309-2Z/C3
Vòng bi 6309-2Z/C3
Vòng bi 6309-2Z/C3
Vòng bi 6304-2Z/C3
Vòng bi 6304-2Z/C3
Vòng bi 6304-2Z/C3
Vòng bi 6006-2RS1
Vòng bi 6006-2RS1
Vòng bi 6006-2RS1
Vòng bi 6202-2Z/C3
Vòng bi 6202-2Z/C3
Vòng bi 6202-2Z/C3