Sửa chữa máy công nghiệp

Sửa chữa bơm chuyển dầu
Sửa chữa bơm chuyển dầu
Bảo dưỡng, thay vòng bi, cân bằng trục bơm chuyển dầu.
Sửa chữa bơm cho nhà máy
Sửa chữa bơm cho nhà máy
Bảo dưỡng, thay bạc đạn, cân bằng lại trục cho bơm li tâm